PROJEKT KONCEPCJA URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNA REWITALIZACJI I ADAPTACJI WIELKIEGO PIECA rzut - 2HUTY POKÓJ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

 

 

Projekt uhonorowany 4 nagrodą w konkursie.

 

 

 

Wielki Piec Ruda Śląska 

 

 

 

Koncepcja projektowa zakłada jak najmniejszą ingerencję w istniejące elementy oraz teren kompleksu Wielkiego Pieca zarówno poprzez wprowadzone kubatury, jak i minimalną ingerencję w istniejące konstrukcje. Projektowane elementy w zamierzeniu dopełniają istniejący kompleks nie konkurując z nim. Świadomą decyzją projektową była rezygnacja z jednego, wspólnego obiektu, którego kubatura swymi wymiarami przytłoczyłaby istniejące elementy Wielkiego Pieca.

 

 

 

8486 (9)

 

 

 

Od strony północnej teren Wielkiego Pieca formalnie domknięto projektowanym budynkiem “Centrum zwiedzającego” dla wytworzenia przestrzeni publicznej i odizolowania się od działającego zakładu przemysłowego. Widoczną ponad poziom terenu część centrum tworzy nachylona w kierunku Pieca zielona przestrzeń relaksu (łąka), która jest swoistym przedłużeniem wewnętrznych funkcji budynku. Wewnątrz w części naziemnej kryje się lobby wejściowe z punktem informacyjnym oraz kawiarnią, z której poprzez taras można dostać się na strefę łąki. W części podziemnej znajdują się doświetlone przez patio: audytorium z funkcjami pomocniczymi oraz cześć administracyjna. Ponad to w ramach tego obiektu, projektuje się kondygnacje poziomu -2 przeznaczoną na parking dla samochodów osobowych (w tym dla osób niepełnosprawnych).

8486 axo

Model  Model

 

 

Centrum Zwiedzającego połączone jest podziemnym przejściem bezpośrednio z Centrum Ekspozycyjnym wytworzonym w dawnym budynku sterowni i maszynowni. Z Centrum Ekspozycyjnego trasa ścieżki zwiedzania prowadzona jest poprzez nowoprojektowany łącznik do otwartego tarasu lokalizowanego na żelbetowej estakadzie wagonów kolejowych. Z tej strefy z kolei możliwe jest dostanie się nową windą projektowaną w skośnym wyciągu na platformę widokową umieszczoną na konstrukcji Wielkiego Pieca na poziomie około +32,25 m. Ostatnia część ścieżki zwiedzania to schody
prowadzone wokół pieca wprost na otwarty plac publiczny.

 

 

None

None

None

 

Centrum Ekspozycyjne w budynku maszynowni i sterowni tworzy stałą wystawę o Wielkim Piecu, zaś strefa budynku Centrum Zwiedzającego przeznaczona jest głównie na wystawy czasowe z możliwością elastycznego traktowania sali audytoryjnej i przylegającego do niej patio. Oba budynki, w szczególności ich strefy wejścia, mogą działać autonomicznie.

 

 

status: Projekt konkursowy

rok: 2019

zespół: Anna Struska, Henryk Struski (współpraca Adam Skrzypczyk)

FB