KONCEPCJA URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNA ZAGOSPODAROWANIA I ZABUDOWY RYNKU W JANOWIE

 

 

 

Projekt konkursowy nagrodzony wyróżnieniem.

 

 

 

8486 - konkurs Janów - widok z lotu ptaka

 

 

 

Prezentowana praca projektowa to rezultat dążenia do wygenerowania centralnej, wielofunkcyjnej przestrzeni o różnym programie. Przestrzeni odpowiadającej zmiennym potrzebom okolicznych mieszkańców. W ramach wskazanego terenu opracowania zaprojektowano dwie indywidualne strefy o odmiennym przeznaczeniu.

 

Główny plac przedstawionej koncepcji to wytworzona na nowo strefa Rynku – Placu Grunwaldzkiego. Kształt tego placu nawiązuje swą formą do przestrzeni typowo kojarzących się z przestrzeniami rynkowymi.

 

Drugą projektowaną przestrzeń stanowi Plac Jana Pawła II. Nowy, znacznie powiększony w stosunku do pierwotnego, kształt Placu Jana Pawła II uzyskano, dzięki przesunięciu jednej z krawędzi kompozycyjnych tworzących strefę Rynku w kierunku wschodnim. Plac Jana Pawła II zyskuje nowy kształt oraz bogatszy program funkcjonalny.

 

Założeniem prezentowanej koncepcji jest modyfikacja istniejącego układu drogowego. Zmiana lokalizacji dróg ściśle wiąże się z nowoprojektowanymi przestrzeniami Rynku oraz Placu Jana Pawła II. Ulica Częstochowska zostaje wydłużona, ze względu na nową lokalizację Placu Jana Pawła II. Fragment ulicy dzielący obecnie Plac Grunwaldzki oraz Plac Jana Pawła II zostaje przesunięty bliżej południowej pierzei, dzięki czemu uzyskano większą strefę przeznaczoną na Rynek.

 

 

 

 

8486 - konkurs Janów - schemat

 

 

 

8486 - konkurs Janów - schemat 2

 

 

 

 

8486 - konkurs Janów - widok 2

 

 

8486 - konkurs Janów - widok 1

 

 

 

status: Projekt konkursowy

rok: 2020

zespół: Anna Struska, Henryk Struski

FB