POLARICUM – ROZBUDOWA ŚLĄSKIEGO OGRODU ZOOLOGICZNEGO

 

 

Projekt zdobył II nagrodę w konkursie.

 

 

widok-zewnatrz

 

 

Ideą projektu jest wykorzystanie przy jego tworzeniu kształtów nawiązujących swoim rysunkiem do kry lodowej. Poszczególne obszary obiektu nachodzą na siebie w układzie centrycznym tworząc kolejne, różne pod względem funkcji strefy. W naszej ocenie budynek Polaricum powinen mieć formę jednego obiektu, w którym realizowany będzie program funkcjonalny. Skoncentrowane w budynku funkcje otoczone są swobodnie kształtowanymi, obszernymi wybiegami dla wskazanych w regulaminie zwierząt.

 

Lokalizacja nowego obiektu:

 

lokalizacja

 

Schematy funkcjonalne:

 

schematy

 

01. strefa otwarta – zadaszona ścieżka widokowa prowadzona po obwodzie
budynku – możliwość bezpośredniego oglądania zwierząt w zewnętrznych wybiegach.
02. strefa zamknięta – główny budynek mieszczący wszelkie funkcje towarzyszące oraz małe wybiegi.
03. strefa wewnętrzna – wewnętrzny dziedziniec z ukształtowaną strukturą schodów
terenowych imitującą bezkresny śnieżny krajobraz.
04. strefa wejściowa – plac wejściowy wkomponowany w istniejącą łąkę i powiązany z obecną trasą zwiedzania zoo.
05. komunikacja wewnątrz budynku – pochylnie, schody oraz korytarze wewnątrz
budynku tworzą jedną trase zwiedzania.
06. różnorodne sposoby obserwacji zwierząt:
a. obserwacja wybiegów wewnętrznych znajdujących się w budynku
b. obserwacja wybiegów zewnętrznych z wnętrza budynku
c. obserwacja bezpośrednio wybiegów zewnętrznych ze ścieżki widokowej
d. obserwacja wybiegów zewnętrznych z okalającej całość założenia drogi technicznej

 

 

Sytuacja:

 

sytuacja

 

Wybiegi zewnętrzne można oglądać z budynku lub bezpośrednio z zadaszonej ścieżki widokowej znajdującej się po jego obrysie. W budynku znajdują się wszelkie funkcje towarzyszące takie jak audytorium, restauracja, strefa zwiedzającego, strefy ekspozycyjne, strefy naukowe. Ponad to w budynku znajdują się wkomponowane w trasę wewnętrznego zwiedzania mniejsze wybiegi zwierząt. Dzięki temu zabiegowi istnieje możliwość różnorodnego zwiedzania nowo projektowanej strefy ogrodu zoologicznego – możemy podziwiać zwierzęta będąc wewnątrz budynku, możemy również, ochronieni przed warunkami atmosferycznymi, oglądać zwierzęta w ich naturalnym środowisku w wybiegach zewnętrznych. W samym rzucie budynku należy dopatrywać się ukrytych motywów: lodowej kry dryfującej po wodzie,jak również kształtu Antarktydy, czy zwiększającej i zmniejszającej się pokrywy lodowej Arktyki. Tym samym językiem kompozycyjnym wykreowano pomieszczenia przeznaczone na wewnętrzne funkcje.

 

 

Rzut przyziemia:

 

 

rzut-przyziemie

 

 

 

 

Przekroje:

 

 

przekroje

 

 

Wnętrze:

 

 

wnetrze-b wnetrze-a

 

 

status: Projekt konkursowy

rok: 2016

zespół: Anna Struska, Henryk Struski

 

FB