KONCEPCJA URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNA PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO W STREFIE KULTURY W KATOWICACH

 

 

Projekt konkursowy

 

 

widok z lotu ptaka

 

Przedstawiona koncepcja projektowa zakłada zlokalizowanie całości parkingu wielopoziomowego wyłącznie na części działki, która została udostępniona jako obszar opracowania. Powierzchnia zabudowy projektowanego obiektu nie przekracza 1/3 powierzchni działki. Obiekt zlokalizowano w części wschodniej terenu w znacznej odległościach od granicy opracowania. Forma obiektu została zaprojektowana w możliwie jak najprostszy sposób. Wysoki obiekt o rzucie kwadratu wyraźnie zaznacza swoją obecność w przestrzeni. Te w pełni świadome decyzje projektowe, umożliwiają klarowne kształtowanie samego budynku oraz swobodne programowanie terenu wokół niego.

 

Względnie niewielkie wymiaru rzutu budynku pozwalają zmniejszyć typowe dla parkingów negatywne uczucie braku bezpieczeństwa czy odizolowania. Umożliwiono pełniejsze penetrowanie kolejnych poziomów parkingu światłem słonecznym. Dzięki otwartej elewacja, częściowo przesłoniętej jedynie ażurową osłoną, wgląd użytkowników obiektu w otaczającą przestrzeń jest duży. Znacząco poprawia to komfort użytkowania parkingu.

 

Prosty kształt obiektu przekłada się na klarowność w jego użytkowaniu. Strefy funkcjonalne oraz układ komunikacyjny budynku w pełni ułatwia korzystanie z niego zmotoryzowanym użytkownikom. Przezierna elewacja oraz wyraźny wgląd w otaczającą przestrzeń zewnętrzną ułatwia orientację w przestrzeni parkingu. Projektowana pośrodku każdej z kondygnacji pojedyncza rampa dedykowana dla dwóch kierunków ruchu również zwiększa ogólny poziom wygody dla użytkownika.

 

Świadomą konsekwencją zmniejszonego rzutu obiektu jest spiętrzenie jego poziomów. Obiekt poza poziomem zlokalizowanym na powierzchni działki ma 8 kondygnacji naziemnych. Projektowany zielony dach parkingu znajduje się na wysokości 29 metrów ponad poziomem terenu. Obiekt o formie pionowej wpisuje się w charakter okolicznej zabudowy. Nie przytłacza swym horyzontalnym gabarytem.

 

Skumulowanie całości kubatury parkingu w obszarze części działki pozwala na zbudowanie podobnej relacji ze strefami zielonymi/rekreacyjnymi jak to jest w przypadku pozostałych obiektów znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru opracowania.

 

 

 

schematy i bilans

 

Podkreślić należy elastyczność prezentowanego rozwiązania. Sam obiekt parkingu można w stosunkowo łatwy sposób modyfikować, co nie musi wpływać znacząco na jego formę pierwotną. Obiekt nie jest projektowany jako zamknięta forma. Możliwe jest rozbudowanie obiektu poprzez dobudowanie kolejnego przęsła. Możliwe jest nadbudowanie obiektu czy zlikwidowanie jednej z kondygnacji. Dodatkowo, pozostawiona, wolna od zabudowy część działki może zostać wykorzystana przez Zamawiającego. W dynamicznie rozwijającym się mieście przewidzieć można ewentualną budową obiektów o innej funkcji na działce położonej w tak atrakcyjnym miejscu. Możliwość zmian obiektu jak i otoczenia, możliwość dalszego planowania, możliwość modyfikacji założeń w dostosowaniu do sytuacji czy zmieniającego się zapotrzebowania, uznać należy za ponad czasowy dodatek przedstawionej koncepcji projektowej.

 

Uznano, że obiekt parkingu wielopoziomowego zlokalizowany w strefie miasta, w obszarze gęstej i obecnie dogęszczającej się zabudowy typowo śródmiejskiej nie należy projektować jako obiekt schowany. Ponad to, pomimo dużych rozmiarów działki uznano, że obiekt parkingu nie powinien mieć horyzontalnego charakteru. Parking dużo powierzchniowy, pokrywający całość działki uniemożliwi wszelkie ewentualne modyfikacje tego terenu w dostosowaniu do znacznego rozwoju urbanistycznego tego obszaru miasta. W prezentowanej koncepcji parking jest widoczny, łatwy do zlokalizowania, prosty w konstrukcji i wygodny w użytkowaniu. Takie cechy sprawiają, że prezentowane rozwiązanie perfekcyjnie wpasowuje się w otaczającą przestrzeń miasta.

 

 

zagospodarowanie

 

przekrój

 

rzut poziomu gruntu

rzut poziomu II

 

widok z poziomu chodnika

 

 

 

status: Projekt konkursowy

rok: 2020

zespół: Anna Struska, Henryk Struski

FB